• Nederlands
  • English

Reglement

 

Aangezien dit evenement onder de auspiciën van de WCDF valt wordt het WCDF 2022 reglement aangehouden.

Het volledige reglement kan worden gevonden op de WCDF website.

Wat hier volgt is een samenvatting van de belangrijkste algemene regels waaraan wedstrijddeelnemers zich dienen te houden.

*Alle wedstrijddeelnemers dienen elkaar met respect te behandelen

*Dansleraren/instructeurs dienen zich minimaal in te schrijven in de Novice divisie.

*Wedstrijddeelnemers dienen zich 15 minuten voor hun wedstrijd te melden bij de floor coördinator.

*Een wedstrijddeelnemer loopt het risico te worden gescratcht wanneer deze niet aanwezig is als zijn naam wordt genoemd.

*Alle formele klachten dienen te worden ingediend bij de Contest Coördinator.

*In alle omstandigheden is het besluit van de Contest Coördinator definitief.

*WCDF Rules 2022 en Scoring Format zullen worden toegepast.

Reglement
Reglement